مکتب سیدالشهداء میزبان صدها آموزگار داوطلب

در پی حملۀ مرگ‌بار بر مکتب سیدالشهداء در حوزۀ سیزدهم امنیتی شهر کابل که منجر به کشته‌شدن بیش از ۵۰ تن و زخمی‌شدن بیش‌تر از ۱۰۰ تن شد، صدها تن از آموزگاران با راه‌اندازی کارزاری برای پشتی‌بانی از دانش‌آموزان و رفع کاستی‌ها در مکتب‌های غرب کابل، خواهان آموزش داوطلبانه در این مکتب‌ها شده‌اند.
این کارزار تاکنون با استقبال خوبی هم‌راه بوده است.