کاهش بی‌پیشینۀ حضور آموزگاران زن در شهر پلخمری با روی‌کارآمدن امارت اسلامی

منابع در ریاست معارف بغلان می‌گویند که تنها در مکتب‌های شهر پلخمری، مرکز این ولایت ۶۰ درصد مدیران و آموزگاران را زنان تشکیل می‌دادند؛ اما هم‌اکنون و با روی‌کارآمدن امارت اسلامی این رقم به ۵ درصد کاهش یافته است. منابع می‌افزایند، بیش‌تر آموزگارانی که امکانات مناسب داشتند، این شهر را ترک کرده‌‌اند و در تلاش فرار از کشور هستند.

«آموزگاران زن به رسم اعتراض در کنار دانش‌آموزان دختر فعالیت مکتب‌ها را از سر گیرند»

دو روز پس از تصمیم وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان مبنی بر دعودت‌نکردن دختران دانش‌آموز به مکتب‌ها، واکنش‌ها در برابر این تصمیم هنوز جریان دارد. مسئولان حزب موج تحول افغانستان می‌گویند که محروم‌کردن دختران از ادامۀ آموزش قابل پذیرش نیست و امارت اسلامی باید از این تصمیم خود بگذرد.