آماده‌گی آمریکا برای گفت‌وگو با ا.ا دربارۀ آزادسازی پول‌های افغانستان

توماس وِست، نمایندۀ ویژۀ وزارت امور خارجۀ آمریکا برای افغانستان، گفته که آمریکا برای آزادسازی پول‌های بسته‌شدۀ افغانستان آماده است با امارت اسلامی گفت‌وگو کند؛ اما نهادهای بین‌المللی از شفافیت این گفت‌وگو باید مطمئن شوند.