شهرداری کابل کار تخریب خانه‌های مسیر جاده‌ی سرای شمالی-بازار کوتل را آغاز کرد

شهرداری کابل روز دوشنبه، ۱۴ سنبله، کار تخریب خانه‌های مسیر سرای‌ شمالی تا کوتل خیرخانه را، آغاز کرده است. حبیب‌الرحمان، یک تن از نمایندگان مردم این محل، می‌گوید که تخریب خانه‌ها به مردم مشکلات اجتماعی به میان آورده است.