آلمان روند پذیرش پناه‌جویان افغان را هفته‌ی آینده از سر می‌گیرد

دویچه‌وله گزارش داده که قرار است دولت آلمان روند پذیرش و انتقال پناه‌جویان اهل افغانستان را هفته‌ی آینده از سر بگیرد. بر اساس گزارش دویچه‌وله، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی آلمان به خبرگزاری آلمان در برلین، گفته که روند صدور ویزا برای کارمندان پیشین محلی آلمان در افغانستان و افرادی در معرض خطر، در ۲۶ جون از سر گرفته خواهد شد.