کمیسیون تخطی رسانه‌ها دوباره آغاز به کار کرد

پس از بیش از یک‌ سال از روی‌کارآمدن حکومت سرپرست امارت اسلامی در افغانستان، کمیسیون تخطی رسانه‌ها در کشور فعالیت خود را از سر گرفته‌ است. عبدالحق حماد، مسئول نظارت بر نشرات رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ، به سلام‌وطندار می‌گوید که کمیسیون تخطی رسانه‌ها دوباره آغاز به ‌کار و امروز نخستین نشست خود را در مقر وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار کرده ‌است.