پاکستان به امارت اسلامی: آشکارا از ما انتقاد نکنید!

نخست‌وزیر پاکستان، از امارت اسلامی خواسته است که بیش‌تر از این، از حکومت پاکستان انتقاد نکرده و به روابط دیرینه‌ی دو کشور صدمه وارد نکند. روزنامه‌ی اکسپرس تریبون، گزارش داده که حکومت شهباز شریف، از امارت اسلامی خواسته است که آشکارا از اسلام‌آباد انتقاد نکند. مقام‌های پاکستانی هم‌چنان گفته اند که امارت اسلامی نباید مانند حکومت‌های پیشین افغانستان، بار ملامتی هر رویدادی را به گردن پاکستان بیندازد.