افزایش بهای مواد خوراکی و سوختی پس از آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه

پس از آتش‌سوزی گسترده در گمرک اسلام‌قلعه و حریق‌شدن صدها موتر مواد نفتی و کالاهای وارداتی، اکنون بهای بیش‌تر مواد خوراکی و سوختی در کشور، به‌ویژه ولایت‌های هرات، کابل، بلخ و ننگرهار افزایش یافته است.

بر بنیاد گفته‌های فروشنده‌گان مواد خوراکی و سوختی در هرات، در هر لیتر تیل پترول ۶ افغانی، در هر کیلوگرام گاز ۵ افغانی و در نرخ هر بوری برنج و چهار کیلوگرام روغن نیز ۱۵۰ تا ۲۰۰ افغانی افزایش آمده است.

فساد سازمان‌یافته علت اصلی آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه؛ ۱۲ تن به دادستانی معرفی شدند

سیدزمان هاشمی، رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید، بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در اثر آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، بیش از هزار موتر کالاهای وارداتی به‌شمول ۳۷۰ تانکر مواد سوختی کامل سوخته است و بیش از ۷۰ موتر اموال و ده‌ها کانتینر ناپدید است.