کابل کې د راډیواکټیف طبیعي موادو لرونکې ۱۰۰۰ سیمې ثبت شوي

د اټومي انرژي ادارې مسوولان وايي، د ۱۳۹۹ مالي کال پر مهال د کابل په بېلابېلو سیمو کې د راډیواکټیف طبیعي موادو د ډېرو شعاعو لرونکې سیمې ثبت شوې دي.
د دوی په وینا، دغه مواد په کوهستانونو او د کابل د ودانیزو تیږو په کانونو، لکه د قصبې او افشارو غرونو او ځینو نورو سیمو کې شته.