شنبه 10 جوزا|خرداد 1399 برابر با 30 می 2020

افغانستان در سال 1397

به مناسبت آغاز سال جدید خورشیدی، سلام‌وطندار به مهم‌ترین رویدادهای سال 1397 پرداخته و مجموعه گزارش‌هایی را در بخش‌های سیاست، امنیت، فرهنگ، اقتصاد و جامعه تهیه کرده است.

29 حوت|اسفند 1397

سال 1397 سال تحولات مهم سیاسی برای افغانستان بود؛ اما این سال از لحاظ سیاسی برای حکومت وحدت ملی سال خوبی نبود. در سال 1397 تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای گفت‌وگوهای صلح کاملا به بن‌بست خورد و ایالات متحده در یک چرخش بی‌پیشینه، به گونۀ مستقیم با گروه طالبان، وارد گفت‌وگو شد.

6 حمل|فروردین 1398

سال 1397 خورشیدی با تمام فراز و فرودهایش در حال پایان است؛ اما این سال در افغانستان یکی از سال‌های پرچالش برای مردم افغانستان بود؛ زیرا رویدادهای سیاسی و اجتماعی‌یی که در طول این سال اتفاق افتاد، بر زندگی مردم تأثیر مستقیمی گذاشته است.

29 حوت|اسفند 1397