سه‌شنبه 13 جوزا|خرداد 1399 برابر با 2 جون 2020

جهان در سال 2018

سلام‌وطندار تمامی وقایع مهم سال 2018 را به بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی تقسیم کرده و در این ویژه‌نامه به نشر سپرده است.

10 جدی|دی 1397

اثر افزایش دمای زمین در سال 2018 بیشتر از سال‌های دیگر محسوس بود و در این سال، رویدادهای فاجعه‌بار طبیعی بیشتر از سال‌های پیش به وقوع پیوست.

17 جدی|دی 1397

جهان در 2018 همان‌گونه که در سیاست و وضعیت اجتماعی فراز و نشیب‌هایی داشت، در بُعد اقتصادی نیز شاهد جست‌وخیزهایی بود. در این گزارش صرفاً به مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان پرداخته شده است.

14 جدی|دی 1397

جهان در سال 2018 شاهد فراز و فرودهای زیادی بود. سلام‌وطندار با تهیۀ ویژه برنامه‌یی، وقایع جهانی را به بخش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اقلیمی تقسیم کرده و در هر بخش مهم‌ترین رویدادها را مشخص کرده است.

11 جدی|دی 1397