شنبه 17 جوزا|خرداد 1399 برابر با 6 جون 2020

پریود؛ اولین تجربه‌ی یک درد مشترک

پریود یا قاعدگی به فرایند جاری شدن خون از پوشش داخلی رحم در دوره‌های معین گفته می‌شود. در هر دوره بیشتر زنان درد جسمی و رنج روانی را از سر می‌گذرانند. از آن‌جایی که سخن از پریود در افغانستان نوعی تابوشکنی است، کوشیده‌ایم در این ویژه‌نامه با چندین تن از دختران جوان پیرامون نخستین تجربه‌ی‌شان از این درد مشترک گفت‌وگو کنیم. تمامی نام‌ها مستعارند.

1 حوت|اسفند 1396

در این گزارش با متخصص‌های زنان و زایمان، جامعه‌شناس و روان‌شناس در مورد این پدیده‌ی طبیعی در زنان و پیامدهای آن در خانواده و جامعه صحبت و گفت‌وگو شده است.

14 حمل|فروردین 1397

هرگز فراموشم نخواهد شد. درست 13 سالم بود. در صنف نشسته بودم که ناگهان قسمت پایین شکمم به‌یک‌باره دچار درد شدیدی شد؛ قسمتی که اصلن نامش را نمی‌دانستم. استاد در صنف بود، پیچ‌وتاب می‌خوردم.

23 حوت|اسفند 1396

لباس کتانی‌ام را پاره‌پاره کردم. هر بار که پریود می‌شدم، تکه‌یی را استفاده می‌کردم؛ چون خجالت می‌کشیدم از بازار نواربهداشتی بخرم.

19 حوت|اسفند 1396

روزی یکی از پسران کوچه از دور به من نزدیک شد و هر چه این‌سو و آن‌سو رفتم، خود را سر راهم قرار داد و سرانجام دست‌اش را کشید و بدنم را لمس کرد.

16 حوت|اسفند 1396

در دوره‌ی قاعدگی‌ام هنوز روستانشین بودیم و بنا بر دلایل مختلف اقتصادی و فرهنگی ما هم همانند بسیاری از خانواده‌ها از بهداشت بدن و مراقبت‌های جسمی و جنسی چیزی نمی‌دانستیم.

13 حوت|اسفند 1396

در دوره‌یی که در داخل مکتب نواربهداشتی تبلیغ و توزیع می‌شد، من تقریبن همه‌چیز را درباره‌ی پریود و علایم آن می‌دانستم.

10 حوت|اسفند 1396

شوکه شدم. هرچه خونم را می‌شستم زیاد و زیادتر می‌شد. احساس می‌کردم که جایی از بدنم توسط چیزی بریده شده است.

6 حوت|اسفند 1396

صدیقه: نخستین تجربه‌ی قاعدگی‌ام بسیار سخت گذشت. صبح به محض برخاستن از خواب حس کردم که لباس زیرم نمناک است. تا هنگامی که خون را ندیدم چندان نگران نشدم. با دیدن خون به خود لرزیدم؛ گفتم شاید مریض شده‌ام و خودم خبر ندارم.

3 حوت|اسفند 1396

با عجله به تشناب رفتم و دیدم که واویلاست؛ از کمر به پایین غرق خونم.

1 حوت|اسفند 1396