سه‌شنبه 13 جوزا|خرداد 1399 برابر با 2 جون 2020

شنبۀ خونین و روح خستۀ کابل

روایت زندگی و مرگ رهگذران چهارراهی صدارت از زبان خانواده‌های قربانیان و شاهدان «شنبۀ خونین»

8 دلو|بهمن 1396

«در دانشگاه با هم آشنا شدیم. آشنایی به عشق کشید و یک سال و هشت ماه و دوازده روز پیش با هم ازدواج کردیم. حاصل این عشق پسری ده ماهه است، اما روز نخست یک هفتۀ شوم تمام رویاهایم برباد رفت و زنده‌گی به کامم تلخ شد.»

12 دلو|بهمن 1396

روز شنبه عبدالشکور پشت سنگر در جبهات کندهار بود که خبر کشته‌شدن فرزندانش را به او دادند. سراسیمه و با عجله وسایلش را برداشت و عازم کابل شد. او وقتی وارد خانه می‌شود جسد دو فرزندش را می‌بیند که بی‌جان و پیچانده در پارچه‌های سفید میان انبوهی از خویش‌وقوم آرام گرفته‌اند.

11 دلو|بهمن 1396

یکی از کشته‌شده‌گان رویداد روز شنبه در کابل عیسی است. عیسی در پنج ساله‌گی پدرش را از دست داده بود و هنگامی کشته شد که از او کودکی سه ماهه به جا مانده است. بسته‌گان عیسی می‌گویند که او تنها نان‌آور خانواده‌اش بوده است.

10 دلو|بهمن 1396

پس از هر رویداد انفجاری و انتحاری کارمندان شهرداری وظیفه دارند ساحۀ رویداد را پاک کنند. اما این کارمندان در رویداد روز شنبۀ کابل چه دیدند؟

10 دلو|بهمن 1396

حملۀ روز شنبه بسیاری را به کام مرگ کشاند و برخی را زخمی ساخت. اما عده‌یی نیز ناپدید شده‌ و گروهی هم تا کنون تشخیص هویت نشده‌اند. شماری از خانواده‌های بی‌قرار و منتظر در شفاخانه‌های پایتخت می‌گویند که پس از حملۀ انفجاری روز شنبه، اثری از عزیزان‌شان را نیافته‌اند.

9 دلو|بهمن 1396

حوالی ساعت ده شب به شفاخانۀ ایمرجنسی رسیدم. روبه‌روی شفاخانه پُر بود از بسته‌گان قربانیان رویداد صبح شنبه. شاید تعدادشان به بیش از صدها تن می‌رسید.

8 دلو|بهمن 1396

حملۀ انفجاری روز پیش در پایتخت در کنار صدها کشته و زخمی میلیون‌ها دالر آمریکایی خسارات مالی‌ نیز برجا گذاشته است. مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گویند، حملۀ روز پیش بر ساختمان وزارت داخله در چهاراهی صدارت شهر کابل در کنار شفاخانۀ جمهوریت، دکان‌های چهاراهی صدارت و عتیقه‌فروشی کوچۀ مرغ‌ها را ...

8 دلو|بهمن 1396

پیش از چاشت دیروز بود که صدای مهیبی برای چندمین بار همه را ترساند. دود از نزدیکی شفاخانۀ جمهوریت به هوا می‌رفت. صدای چند موتر آمبولانس تمام فرضیات را به حقیقت رساند؛ آری یک بار دیگر انفجار. این بار مهاجمان وزارت داخله که در نزدیکی یکی از شفاخانه‌های دولتی قرار...

8 دلو|بهمن 1396