شنبه 17 جوزا|خرداد 1399 برابر با 6 جون 2020

ستم پنهان و شبکه‌یی شدۀ نظام دانشگاهی

آن‌چه که بر زهرا خاوری گذشت، روایت آشکار از سلسله رویدادهای پنهانی است که در زیر پوست دانشگاه در جریان است. سلام‌وطندار به هدف رسانه‌یی کردن ستم شبکه‌یی شده و پنهان درون دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، تجربیات شهروندان را از دوران تحصیل جمع‌آوری کرده و در این ویژه‌نامه به نشر می‌سپارد. تمامی اسامی، صنف‌ها و سال‌های تحصیلی به دلایل گوناگون تغییر خورده‌اند؛ اما نام‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها حقیقی‌اند.

2 قوس|آذر 1396

بیشتر همصنفی هایم بی ادب و بی نزاکت بودند. سر صنف شوخی های بیجا می کردند و بلندبلند می خندیدند. چشم شان تنها به سوی دختران بود و دختران از نگاه های هیستریک آن ها به شدت معذب بودند. در بیرون از صنف نیز وضع بر همین منوال بود. از آزادی رفتار و گفتار کاملا محروم بودیم.

18 قوس|آذر 1396

قدسیه فارغ از دارالمعلمین سیدجمال‌الدین کابل: سال آخر دانشگاه بودم. نمراتم بد نبود. در چند مضمون مشکل داشتم، اما به هر حال می‌توانستم برگ، امتحان را پر کنم و نمرۀ کامیابی را بگیرم. استاد یکی از مضامینی که در آن بسیار مشکل داشتم، شخص به شدت چشم‌چران و سادیستی بود.

14 قوس|آذر 1396

سال آخر دانشکدۀ روان‌شناسی دانشگاه کابل بودم. در هفت سمستر یا اول نمره بودم یا دوم. اما در سمستر آخر به یک‌باره از مضمون یکی از استادان دانشگاه که بعداً خودش رییس شد، ناکام شدم. اصلاً باورم نمی‌شد. شوکه شده بودم و نمی‌دانستم به هم‌صنفی‌هایم و بدتر از آن، به خانواده‌ام چه بگویم.

12 قوس|آذر 1396

کامران هنریار فارغ از دانشکدۀ ژورنالیسم دانشگاه هرات: پنج‌سال پیش از هلمند و از میان آتش و دود به هرات آمدم تا در دانشگاه بی‌لوحۀ آن درس بخوانم و دمی را در آسوده‌گی فضای هرات آرام بگیرم.

7 قوس|آذر 1396

شایسته: سال 1386 در دانشکدۀ روان‌شناسی دانشگاه کابل درس می‌خواندم. در سمستر اول معاون وقت دانشکده مرا ناکام کرد. برای پاس‌کردن این مضمون چندین بار به استاد مراجعه کردم. وقتی به دفتر استاد می‌رفتم، همیشه با خود یکی از هم‌صنفی‌هایم را هم می‌بردم. اما استاد هر بار به محض دیدن من مشکل‌تراشی می‌کرد...

5 قوس|آذر 1396

محمد؛ لیسانس ادبیات: دانشجوی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل بودم. سال آخر باید بر روی پایان‌نامه‌ام کار می‌کردم. اطلاعات زیادی جمع کردم و با دانشجویان نیز دربارۀ روند تهیۀ پایان‌نامه گفت‌وگو کردم.

2 قوس|آذر 1396

فعالان سیاسی و اجتماعی و نویسنده‌گان مطرح، بر روی نظام ناکارامد و فساد اخلاقی پیدا و پنهان دانشگاه کابل انگشت گذاشته و دستگاه اداری این دانشگاه را به باد انتقاد گرفتند.

1 قوس|آذر 1396