شنبه 17 جوزا|خرداد 1399 برابر با 6 جون 2020

معمای هویت در افغانستان

این که همه شهروندان افغانستان به نام «افغان» یاد شوند یا نشوند، اکنون دیگر تبدیل به موضوع داغ و جنجال‌برانگیزی شده است. سلام‌وطندار تصمیم گرفته تا در این زمینه خواست‌ها و دلایل موافقان و مخالفان اطلاق واژۀ «افغان» بر همه شهروندان کشور را طی پرونده‌یی به خواننده‌گان تقدیم کند و نظر خاصی در این مورد ندارد.

6 حمل|فروردین 1396

در زمان حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان بحث توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی بارها مطرح شد، اما شماری از شهروندان کشور با درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌های تمام اقوام مخالفت کردند.

21 حمل|فروردین 1396

افغانستان کشور اقلیت‌های تباری‌ست؛ هیچ قومی در این سرزمین پنجاه درصد از ساکنان کل کشور را تشکیل نمی‌دهد، اما دولت‌های قومی حاکم همواره تلاش‌شان در استیلای اقلیت خودشان بر این سرزمین و اکثریت نشان‌دادن این اقلیت بوده است.

14 حمل|فروردین 1396

هویت ریشه در زبان عربی دارد و از واژۀ هویه که به معنای شناختن است، گرفته شده. در انگلیسی برای هویت از واژۀ «Identity» استفاده می‌شود که امروزه از نگاه حقوقی تبدیل به واژه‌یی ارزشمند شده است.

8 حمل|فروردین 1396

چند روز پیش مقاله‌یی در پیوند به فدرالی‌شدن کشور می‌خواندم که به شعرِ پایین از «صدقی جمیل زهابی» شاعرِ کردستانی-عراقی که درست گویای وضع کنونی مردم کشور ماست، چشمم خورد:

6 حمل|فروردین 1396