شنبه 17 جوزا|خرداد 1399 برابر با 6 جون 2020

خاک‌سپاری حبیب‌الله کلکانی؛ نقدها و دیدگاه‌ها

حبیب‌الله کلکانی در سال 1307 خورشیدی علیه امان‌الله خان، قیام کرد و به قدرت رسید، اما نه ماهی از سلطنتش نگذشته بود که با همراهانش توسط نادرخان کشته شد و جسد او با یارانش مخفیانه دفن گردید. اکنون شماری خواهان به خاک‌سپاری دوبارۀ کلکانی هستند. این موضوع تنش‌های زیادی را برانگیخته و موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرده است. سلام‌وطندار به همین مناسبت پرونده‌یی ترتیب داده و نقدها و دیدگاه‌های هر دو جانب را در آن منتشر کرده و در این زمینه نظر خاصی ندارد.

6 سنبله|شهریور 1395

از چندی به این‌سو تلاش‌هایی در جریان است تا جنازۀ امیر حبیب‌الله کلکانی، به‌گونۀ رسمی و به عنوان یکی از پادشاهان کشور، با تکریم و جلال خاک‌سپاری شود. این امر دیدگاه‌های موافقان و مخالفان را برانگیخته و باعث شده است تا شخصیت...

11 سنبله|شهریور 1395

نزدیک به شش ماه است مسألۀ اعزاز و خاک‌سپاری امیر حبیب‌الله کلکانی که از سوی یک کمیسیون مردمی دنبال می‌شود، ورد زبان‌ها و سرخط اخبار رسانه‌ها شده است.

7 سنبله|شهریور 1395

میرغلام‌محمد غبار، نویسندۀ «افغانستان در مسیر تاریخ» برای دورۀ امیر حبیب‌الله کلکانی، عنوانِ «حکومت اغتشاشی» را انتخاب کرده است.

6 سنبله|شهریور 1395