شنبه 17 جوزا|خرداد 1399 برابر با 6 جون 2020

حادثۀ آکادمی پولیس میدان‌وردک به روایت خانواده‌های قربانیان

سه هفتۀ پیش، کاروان سربازان آکادمی پولیس میدان‌وردک در منطقۀ قلعۀ حیدرخان، هدف حملۀ دو مهاجم انتحاری قرار گرفت. آمار دولتی از کشته‌شدن 32 تن حکایت می‌کرد. سلام‌وطندار برای سنجش عمق فاجعه، با خانواده‌های این سربازان گفت‌وگویی داشته و تلاش کرده تا زنده‌گی شخصی آنان را به تصویر کشد.

26 سرطان|تیر 1395

هارون، دانش‌آموختۀ آکادمی پولیس میدان‌وردک بود که همراه با هم‌صنفی‌های‌ش در حملۀ انتحاری‌یی که از سوی طالبان در مسیر میدان‌وردک ـ کابل طرح شده بود، کشته شدند. صابر که پدر هارون است می‌گوید، فرزندش به خاطر سهل‌انگاری حکومت کشته شد.

24 اسد|مرداد 1395

عبدالمتین، کوچکترین عضو خانواده فقط دو ماه می‌شد که به صف نیروهای امنیتی پیوسته بود. تازه ازدواج کرده بود و به خاطر فراهم‌کردن امکانات ابتدایی برای خانواده‌اش به دهقانی، شغل پدری‌اش پشت پا زد.

28 سرطان|تیر 1395

محمدامین 22 ساله باشندۀ ولسوالی شکردرۀ کابل یکی از سربازان کاروان میدان‌وردک بود. یک‌ونیم سالی از ازدواجش می‌گذشت. فرزند نخستش پس از تولد از دست رفت و او با خانواده‌اش در انتظار فرزند دوم بودند، اما هرگز نتوانست فرزندش را در آغوش بگیرد.

26 سرطان|تیر 1395