تاریخ امروز: یکشنبه، ۲۲ حمل/فروردین ۰۰

داعش طرح حمله به زندانیان طالبان را دارد

گروه طالبان با نشر اعلامیه‌یی گفته که بر اساس «اطلاعات مستند و استخباراتی» افراد وابسته به گروه داعش به زندانیان این گروه که قرار است از زندان پلچرخی آزاد شوند، حمله کنند.