چهارشنبه 1399 - ییل 18 - بیشیم|سرطان / 2020 - جولای 8 گه توغری

میلادی 2018- ییل جریانیده دنیاده بولیب اوتگن اونملی موضوع‌لر

سلام‌وطندار میلادی 2018- ییل جریانیده بولیب اوتگن اونملی واقعه‌لرنی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدنی و اقلیمی بولیم‌لرگه اجره‌تیب و بو تنلنمه‌ده نشر قیلگن.

١٠ موزلم|جدی ١٣٩٧

2018- ییل جریانیده باشقه ییل‌لرگه نسبتن طبیعی واقعه‌لر، هوا اوزگریش‌لری و ییر دماسی کوپراق حس ایتیلگن و بو ییل‌ده اوتگن ییل‌لرگه نسبتن فاجعه‌لی طبیعی واقعه‌لر کوپلب یوز بیردی.

١٨ موزلم|جدی ١٣٩٧

2018- ییل‌ده دنیا کوپینچه اونملی واقعه‌لرگه گواه بولگن. سلام‌وطندار خاص بیر تنلنمه تیارلب، دنیاده یوز بیرگن اونملی واقعه‌لرنی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و اقلیمی بولیم‌لرگه اجره‌تیب و هر بیر بولیم‌ده اینگ اونملی واقعه‌لرنی بیلگی‌لگن.

١١ موزلم|جدی ١٣٩٧