يک‌شنبه 1399 - ییل 15 - بیشیم|سرطان / 2020 - جولای 5 گه توغری

دولت و نادولت اداره‌لریده جنسی قربانلر نیمه کورگن؟

سلام‌وطندار اجتماعی گزارشلری تیزیمی‌ده، دولت و نادولت اداره‌لریده جنسی زوره‌وانلیک‌که قربان بولگن قطار کیشی‌لر بیلن صحبت اوتکزگن. اوشبو صحبت‌لر توپله‌می بیر خاص لایحه‌گه جایلشتیریلگن. صحبت اوتکزگن‌لرنینگ برچه‌سی‌نینگ آتی مستعار دیر؛ بیراق حکایه‌لر حقیقی.

٢١ اوسیم|ثور ١٣٩٥

مینی جدی شکلده پول‌گه نیازیم بولگنینی همکسب‌لریم سیزگن‌دن کیین، حرکت‌لری اوزگردی.

١ ایگیز|جوزا ١٣٩٥

اوقیش لرنی بیتیرگن دن کیین، مکتبلردن بیریگه اوقیتوچی بولیب خذمتگه کیردیم. مکتب نینگ ایگه سی تانیقلی قوماندانلردن بیر نینگ اوغلی ایدی.

٣١ اوسیم|ثور ١٣٩٥

دفترگه کیردیم، ایشیک‌نی یاپدی، قولیم‌دن توتیب یوزیم‌گه بیر سیلی اوردی، حاضر مینی قوچاغینگ‌گه آله‌سن یا-ده آنت ایچه‌من بیلیم یورت‌دن چیقاره‌من دیدی.

٢٩ اوسیم|ثور ١٣٩٥

سلام‌وطندارنینگ اجتماعی گزارشلری دوامیده، دولتی و نادولتی اداره‌لرده جنسی بیزاته قیلینگن‌لردن آلینگن صحبت‌لر خاص شکلده برچه صحبت قیلگن‌لر اسمی مستعار طرزیده؛ لیکن حکایتلری حقیقت‌دن کیلیب چیقه‌دی.

٢٨ اوسیم|ثور ١٣٩٥

سلام‌وطندار اجتماعی گزارشلری تیزیمی‌ده، دولت و نادولت اداره‌لریده جنسی زوره‌وانلیک‌که قربان بولگن قطار کیشی‌لر بیلن صحبت اوتکزگن. اوشبو صحبت‌لر توپله‌می بیر خاص لایحه‌گه جایلشتیریلگن. صحبت اوتکزگن‌لرنینگ برچه‌سی‌نینگ آتی مستعار دیر؛ بیراق حکایه‌لر حقیقی.

٢٦ اوسیم|ثور ١٣٩٥

سلام‌وطندار اجتماعی گزارشلری تیزیمی‌ده، دولت و نادولت اداره‌لریده جنسی زوره‌وانلیک‌که قربان بولگن قطار کیشی‌لر بیلن صحبت اوتکزگن. اوشبو صحبت‌لر توپله‌می بیر خاص لایحه‌گه جایلشتیریلگن. صحبت اوتکزگن‌لرنینگ برچه‌سی‌نینگ آتی مستعار دیر؛ بیراق حکایه‌لر حقیقی.

٢٥ اوسیم|ثور ١٣٩٥

سلام‌وطندار اجتماعی گزارشلری تیزیمی‌ده، دولت و نادولت اداره‌لریده جنسی زوره‌وانلیک‌که قربان بولگن قطار کیشی‌لر بیلن صحبت اوتکزگن. اوشبو صحبت‌لر توپله‌می بیر خاص لایحه‌گه جایلشتیریلگن. صحبت اوتکزگن‌لرنینگ برچه‌سی‌نینگ آتی مستعار دیر؛ بیراق حکایه‌لر حقیقی.

٢٣ اوسیم|ثور ١٣٩٥

سلام‌وطندار اجتماعی گزارشلری تیزیمی‌ده، دولت و نادولت اداره‌لریده جنسی زوره‌وانلیک‌که قربان بولگن قطار کیشی‌لر بیلن صحبت اوتکزگن. اوشبو صحبت‌لر توپله‌می بیر خاص لایحه‌گه جایلشتیریلگن. صحبت اوتکزگن‌لرنینگ برچه‌سی‌نینگ آتی مستعار دیر؛ بیراق حکایه‌لر حقیقی.

٢٢ اوسیم|ثور ١٣٩٥

سلام‌وطندار اجتماعی گزارشلری تیزیمی‌ده، دولت و نادولت اداره‌لریده جنسی زوره‌وانلیک‌که قربان بولگن قطار کیشی‌لر بیلن صحبت اوتکزگن. اوشبو صحبت‌لر توپله‌می بیر خاص لایحه‌گه جایلشتیریلگن. صحبت اوتکزگن‌لرنینگ برچه‌سی‌نینگ آتی مستعار دیر؛ بیراق حکایه‌لر حقیقی.

٢١ اوسیم|ثور ١٣٩٥

سلام‌وطندار اجتماعی گزارشلری تیزیمی‌ده، دولت و نادولت اداره‌لریده جنسی زوره‌وانلیک‌که قربان بولگن قطار کیشی‌لر بیلن صحبت اوتکزگن. اوشبو صحبت‌لر توپله‌می بیر خاص لایحه‌گه جایلشتیریلگن. صحبت اوتکزگن‌لرنینگ برچه‌سی‌نینگ آتی مستعار دیر؛ بیراق حکایه‌لر حقیقی.

٢٠ اوسیم|ثور ١٣٩٥

سلام‌وطندار اجتماعی گزارشلری تیزیمی‌ده، دولت و نادولت اداره‌لریده جنسی زوره‌وانلیک‌که قربان بولگن قطار کیشی‌لر بیلن صحبت اوتکزگن. اوشبو صحبت‌لر توپله‌می بیر خاص لایحه‌گه جایلشتیریلگن. صحبت اوتکزگن‌لرنینگ برچه‌سی‌نینگ آتی مستعار دیر؛ بیراق حکایه‌لر حقیقی.

١٩ اوسیم|ثور ١٣٩٥