ویدیو ها

1 / 11
1

هنر هفتم، یا سینما با ورود افغانستان به دموکراسی پیشرفت چشمگیری داشته است. زنان در این عرصه شاید بهتر و بیشتر از دیگر عرصه‌ها ابتکار عمل را در دست گرفتند و اثر خلق کردند.

06/01/2020
2

زنان افغانستان در سال‌های اخیر دستاوردهای بسیاری در بخش ورزش داشته‌اند. برگزاری رقابت‌های مختلف ورزشی در چندین ولایت و اشتراک زنان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی حاکی از علاقه و اشتیاق زنان به ورزش است.

10/12/2019
3

زنان افغانستان در هژده سال گذشته در بخش‌های مختلفی پیشرفت داشته‌اند و تکنالوژی یکی از این جمله بخش‌ها شمرده می‌شود. در این گزارش تصویری شما دیدی تازه نسبت به زنان و فعالیت آنان در بخش تکنالوژی دریافت خواهید کرد.

25/11/2019
4

پس از تأمین صلح نسبتی در افغانستان، در یک‌ونیم دهۀ گذشته زنان بسیاری پا در عرصۀ تجارت گذاشتند. با این حال، با این زنان با مشکلاتی نیز روبه‌رو بودند و هستند. آنان حمایت دولت را در کاهش مشکلات‌شان ارزنده می‌دانند.

21/11/2019
5

سلام‌وطندار با رحمت‌الله نبیل گفت‌وگویی داشته است. این گفت‌وگو در دو حوزۀ صلح و انتخابات پیچیده و آقای نبیل، از قضایای بسیاری در این گفت‌وگو پرده برداشته است.

03/11/2019
6

زنان و صحت؛ وضعیت صحی مادران و زنان در افغانستان نسبت به یک‌ونیم دهۀ گذشته بهبود یافته است، اما هنوز هم خدمات‌رسانی برای زنان و مادران در ولایت‌ها با مشکلاتی روبه‌رو است.

10/10/2019
7

در این گزارش، فرشته (نام مستعار) از آزارواذیت جنسی می‌گوید که از سوی پدرکلانش متقبل شده است.

20/08/2019
8

طالبان در قطر به خاطر گفتگو های صلح قسمت سوم

07/08/2019
9

طالبان در قطر به خاطر گفتگو های صلح قسمت دوم

07/08/2019