افغانستان در یک هفته

1 / 18 ویدیو
1

بسته‌شدن شاهراه کشم-فیض‌آباد/ رد نظرسنجی دیدبان شفافیت/ معرفی نقشۀ راه زراعت افغانستان

12/12/2018
2

تیرباران اعضای یک خانواده در بغلان/ رضایت صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات اقتصادی افغانستان/ طرح سهمیه‌بندی کانکور غیرقانونی است.

11/12/2018
3

09/12/2018
4

09/12/2018
5

02/12/2018
6

27/11/2018
7

21/11/2018
8

18/11/2018
9

13/11/2018