چهارشنبه / ١٣٩٨ / وږی - ٢٧ / ٢٠١٩ کال / سپتمبر - ١٨

افغانستان په ۱۳۹۶ کال کې

سلام وطندار د نوي لمریز کال په راتګ سره د افغانستان د ۱۳۹۶ لمریز کال سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پېښو ته لنډه کتنه کړې‌ده.

٢٦ کب ١٣٩٦