چهارشنبه 2 اسد|مرداد 1398 برابر با 24 جولای 2019

افغانستان در سال 1396

سلام‌وطندار به مناسب آغاز سال جدید خورشیدی، نیم‌نگاهی به مهم‌ترین رویدادهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی سال 1396 انداخته است.

26 حوت|اسفند 1396

به باور شماری از جامعه‌شناسان، سال 1396 بستر مناسبی برای تغییرات اجتماعی در سال‌های آینده فراهم کرد. در این سال دامنه‌ی جنبش روشنایی به خارج کشور گسترش یافت و جنبش رستاخیر برای چند هفته پایتخت را به لرزه درآورد.

28 حوت|اسفند 1396

سال 1396 از دید آگاهان اقتصادی سال خوبی نبود. به گفته‌ی این آگاهان، در این سال پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌ی شاخص‌های رفاهی و تغییر در زندگی مردم از نگاه اقتصادی و اجتماعی انجام نشده است.

27 حوت|اسفند 1396

ما در این گزارش سعی می‌کنیم به‌گونه‌ی اجمالی مهم‌ترین رویدادهای سیاسی سال 1396 را مورد بررسی قرار بدهیم.

26 حوت|اسفند 1396